Profiili

Profiili2017-11-07T18:41:54+00:00

Profiili

Colmec ei tähtää pelkästään kuljetus- ja linja-autoyritysten rengaskustannusten minimoimiseen, vaan sen päämääränä on myös laskea yritysten polttoainekustannuksia merkittävästi. Nämä kaksi tekijää tukeutuvat toisiinsa. Tämän vuoksi Colmec on omaksunut kokonaisvaltaisen lähestymistavan renkaiden jakeluun, tekniseen tukeen ja huoltoon.

 • Oma tehdas ja tuotanto Norrköpingissä
 • Euroopan nykyaikaisin tehdas
 • Runkojen säilytys katetussa, kuivassa tilassa
 • Noudattavat UN-ECE-sääntöä 109
 • Laadunhallintajärjestelmä, ISO 9001:2008, ulkoisesti sertifioitu
 • Ympäristöjärjestelmä, ISO 14001:2004, ulkoisesti sertifioitu

Kaikki osa-alueet kattavat uusien kuorma- ja linja-autonrenkaiden myynti ja jakelu. Meiltä oikea rengas kuhunkin käyttötarkoitukseen. Meillä on aina hyvä varastotilanne, jotta voimme toimittaa asiakkaillemme uusia renkaita nopeasti.

 

Raskaan kaluston renkaiden toimituksissa olemme markkinajohtaja Ruotsissa, jossa oma kuljetus- ja jakeluorganisaatiomme kattaa koko maan. Olemme liikkeellä viikosta viikkoon läpi vuoden.

Toimitusvarmuutemme oli vuonna 2012 koko alan paras eli 99,2 prosenttia.

Norrköpingissä sijaitsevan päävarastomme varastokapasiteetti kattaa noin 100 000 kuorma- ja linja-autonrengasta. Lisäksi meillä on mahdollisuus rakentaa varmuusvarastoja lähemmäksi paikallisia markkinoita.

Myyjämme auttavat myös ajoneuvokannan mitoittamisessa, renkaiden kunnon seurannassa, runkojen vastaanotossa, akselisuuntauksen merkityksestä tiedottamisessa mekaanisten vikojen yhteydessä, jälleenmyyjien vierailujen järjestämisessä ja paikallisen asiakastoiminnan tukemisessa.

Vuodesta 2001 lähtien Colmecilla on ollut liikkuva akselisuuntauspalvelu ja palvelun resursseja lisätään jatkuvasti asiakkaidemme rengas- ja polttoainekustannusten minimoimiseksi. Kolme ympäri maata työskentelevää ajoneuvoteknikkoamme ovat aina tavoitettavissa teknisen tuen saamiseksi. Kullakin ajoneuvoteknikolla on oma laitteistonsa, jolla tarkistaa akselisuuntauksia ja hienosäätää virheellisiä asetuksia, mikä omalta osaltaan johtaa niin rengas- kuin polttoainekustannustenkin pienenemiseen.

Asiakkaan tarpeista riippuen meillä on mahdollisuus tarjota palveluita, jossa rengasteknikkomme työskentelevät ympäri maata auttaen asiakkaitamme renkaiden kunnon tarkistuksessa ja seurannassa sekä antamalla suosituksia. Kullakin rengasteknikolla on oma laitteistonsa, joka toimii oman CTMS-rengaskunto-ohjelmamme (Colmec Tire Management System) kanssa. Tämä tarkoittaa sitä, että koko ajoneuvokaluston jokainen rengas, jokainen yksikkö tarkistetaan läpikotaisin. Tarkistuksen jälkeen CTMS-koordinaattorimme kokoavat tiedot yhteen ja käsittelevät ne, jonka jälkeen koordinaattorit käyvät tulokset vielä läpi asiakkaan kanssa antaen suosituksia ja suunnitellen mahdollisia toimenpiteitä.

Colmec on määrätietoisesti panostanut koulutustilaisuuksien järjestämiseen asiakkailleen ja niiden työntekijöille. Tarjoamme räätälöityjä tuotekoulutuksia, joiden tarkoituksena on antaa osallistujille perustavaa laatua olevat teoreettiset tiedot ja käytännön taidot. Koulutusten arvioitu kesto on kaksi päivää.
Rengasopistoamme kehitetään jatkuvasti, jotta voisimme aina tarjota asiakkaillemme alan uusinta tietoa ja taitoa.

 

Typen käyttö kuljetusyritysten kaluston renkaissa on yleistymässä maailmanlaajuisesti, erityisesti siitä syystä, että se pienentää rengasvaurioiden riskiä. Colmecilla on oma järjestelmänsä typen käyttämiseen renkaissa. Typen käyttö tuo mukanaan lukuisia hyötyjä, kuten esimerkiksi:

 • Oikea rengaspaine
 • Vähentynyt polttoaineenkulutus
 • Pienentyneet ympäristövaikutukset
 • Ei vanteiden ruostumista
 • Parantunut turvallisuus
 • Parantunut pinnoitettavuus
 • Renkaiden pidentynyt ajosuorite