Typpi

Typpi2017-11-07T17:49:23+00:00

Renkaassa oleva typpi säilyttää rengaspaineen pidempään!

Ympärillämme oleva ilma koostuu kahdesta aineesta, hapesta ja typestä. Erottamalla nämä aineet toisistaan voidaan renkaiden täyttämiseen käyttää myös pelkkää typpeä. Käyttämällä typpeä tavallisen ilman sijaan rengaspaine säilyy oikeana pidempään.

Renkaiden kumi toimii eräänlaisena kalvona, jonka läpi ilma vuotaa hitaasti. Tämän seurauksena rengaspaine alenee ajan myötä. Koska typpimolekyylillä on erilaisia ominaisuuksia kuin happimolekyylillä, typpi ei vuoda renkaasta yhtä nopeasti.

Tasaisen, oikean rengaspaineen avulla ajoneuvo rullaa paremmin. Tästä taas seuraa, että ajoneuvo käyttää vähemmän polttoainetta ja tuottaa vähemmän kasvihuonekaasu hiilidioksidia. Tasainen rengaspaine vähentää renkaan kulumista ja pidentää renkaan käyttöikää huomattavasti. Oikea paine parantaa myös renkaan pitoa, jolloin ajoneuvoa on helpompi hallita yllättävissä tilanteissa ja jarrutusmatka lyhenee.

Ilmassa, jolla renkaat tavallisesti täytetään, on kosteutta. Renkaan jäähtyessä kosteus tiivistyy sen sisäpinnalle, mikä lisää teräs- ja alumiinivanteiden ruostumisriskiä. Pidemmällä aikavälillä tämä vaikuttaa myös renkaan laatuun. Typpi on kuiva ja reagoimaton aine eli se ei reagoi renkaan eikä vanteen kanssa.

Typen käyttö kuljetusyritysten kaluston renkaissa on yleistymässä maailmanlaajuisesti. Ilmailualalla typpeä on käytetty jo pitkään, erityisesti siitä syystä, että se pienentää renkaan puhkeamisriskiä. Monissa satamissa vaarallisia aineita kuljettavien ajoneuvojen renkaissa täytyy käyttää typpeä, koska se ei tulipalon sattuessa lisää happea paloon. Erityisominaisuuksiensa vuoksi typpeä käytetään laajalti myös autourheilussa, esim. Formula 1- ja NASCAR-sarjoissa.

Oikean rengaspaineen säilyttämisen lisäksi typen käytön hyödyt ovat moninaiset:

  • Pienentynyt polttoaineenkulutus
  • Vähentyneet ympäristövaikutukset
  • Ei vanteiden ruostumista
  • Parantunut turvallisuus
  • Parantunut pinnoitettavuus
  • Renkaiden pidentynyt kestomatka