UN-ECE-sääntö 109

UN-ECE-sääntö 1092020-10-20T14:10:45+00:00

Ruotsissa on vuoden 2005 alusta alkaen ollut kiellettyä ottaa käyttöön muita kuin E-merkittyjä renkaita rekisteröidyissä moottoriajoneuvoissa ja niiden perävaunuissa (jos niitä kuljetetaan yli 40 km/h nopeudella).

Ruotsin tievirasto on säännellyt tätä, viimeisimpänä määräyksellään VVFS 2003:22, joka astui voimaan 2003-05-01, ja muutosmääräyksellään VVFS 2004:148, joka astui voimaan 2004-12-01.

Colmecin pinnoitettujen renkaiden tuotanto täyttää kansainvälisen UN-ECE-säännön 109 laatuvaatimukset. Tämä koskee myös Colmec-ryhmän Puolassa sijaitsevaa tehdasta. Colmec-ryhmä täytti kyseiset laatuvaatimukset jo vuonna 2000.

Tievirasto on päätöksellään 2000-10-04 myöntänyt Colmecille UN-ECE-säännön 109 mukaisen hyväksynnän tunnuksella E5 0002.